สนามที่ใช้ในการแข่งขันแบดมินตัน

SBO Mobile

แบดมินตันเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็งไม่ท้อถอยต่อสถานการณ์ที่ลำบาก ถ้าผู้เล่นคนใดมีรูปร่างที่ค่อนข้างสูง และระบบประสาทสัมผัสที่ดีก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ฝึกให้มีไหวพริบ และความคล่องแคล่วว่องไว

กีฬาแบดมินตันมีวิวัฒนาการจากกีฬาที่นิยมเล่นกลางแจ้ง ในสมัยก่อนเคยใช้สนามหญ้าหรือสนามที่เป็นพื้นดิน และพื้นปูนซีเมนต์ จนนำมาสู่ความเป็นมาตรฐานที่อยู่ในร่ม ในระยะแรกๆ นั้นสนามแบดมินตันในร่มนิยมทำด้วยปูนซีเมนต์ทาสีหรือวัสดุที่ทำให้เกิดความฝืด ต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงเป็นพื้นไม้ปาร์เกตที่มีความสวยงามมีความยืดหยุ่นและความฝืดพอสมควร ซึ่งพบเห็นมากในปัจจุบันนี้ ในทางตรงกันข้ามต่างประเทศกลับพัฒนาสนามแบดมินตันในร่มเป็นที่เป็นยางผสมพลาสติก ซึ่งมีความฝืดมากกว่าสนามที่ด้วยไม้ปาร์เกต์ เป็นผลให้ระยะแรกที่นักกีฬาของประเทศไทยไปแข่งขันต้องพบกับสนามที่มีความฝืด และเป็นตัวบั่นทอนกำลังขาทำให้เกิดการอ่อนเปลี้ยอย่างรวดเร็วประสบกับการพ่ายแพ้อย่างง่ายดาย และในระยะต่อๆ มาสโมสรต่างๆ รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาแบดมินตันจึงๆ ได้มองเห็นถึงความสำคัญ และความแตกต่างของพื้นสนามชนิดนี้ จึงได้มีการสั่งซื้อมาใช้ภายในประเทศอยู่หลายแห่ง จนปัจจุบันนักกีฬาเยาวชนและทีมชาติไทยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับสนามประเภทนี้

ทุกครั้งก่อนการแข่งขันนักกีฬาทุกคนจะมีการลองสนาม เพื่อให้ตนเองได้ปรับตัวเข้ากับสนามให้ได้เร็วที่สุด และไม่ให้เกิดปัญหาในการลงแข่งได้

You May Also Like

About the Author: admin