การเตรียมตัวขั้นพื้นฐานในการเล่นกอล์ฟเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ในการลงสนาม

สำหรับผู้ที่จะฝึกเล่นกอล์ฟใหม่นั้น สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ คือความรู้พื้นฐานทั้ง 3 ด้านของกอล์ฟ เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องทำ ทำไมต้องฝึกซ้ำๆซาก อีกทั้งยังถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟให้ได้ศึกษา เรียนรู้ และเพื่อนำไปสู่ วิธีการที่ถูกต้อง โดยสาระสำคัญของพื้นฐานกอล์ฟทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้

1.พื้นฐานทางทัศนคติ

สิ่งแรกสำหรับคนที่จะฝึกเล่นกอล์ฟควรคำนึงถึงคือ ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองนั้นมีเป้าหมายในการหัดกอล์ฟเพื่อให้เล่นได้อยู่ในระดับใด และควรมีความเข้าใจว่า กอล์ฟเป็นภาษากาย ไม่สามารถพูดให้จำ ทำให้ดูในครั้งเดียวได้ ดังนั้นผู้ที่จะฝึกเล่นกอล์ฟควรที่จะมีผู้ฝึกสอนที่รู้ หลักทฤษฎี มีวิธีการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสมมาช่วยควบคุมการฝึกให้ ซึ่งผู้สอนกอล์ฟนี้ควรเป็นผู้ฝึกสอนจริงๆ เพราะขั้นพื้นฐานเป็นระดับที่ต้องการวิชาการและวิธีการฝึกที่ถูกต้อง

สุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ ความเชื่อ การที่มีความเชื่อในทางบวกแล้ว จะทำให้การฝึกกอล์ฟง่ายขึ้น และเป็นเร็ว

2.พื้นฐานการเตรียมตัวที่ดี

การฝึกการเตรียมตัวให้ดี ทั้งนี้ก็เพื่อหาตำแหน่งของมือ หรือของฝ่ามือในการจับกริพ เพื่อหาตำแหน่งการยืนหรือเรียงร่างกาย เล็งให้ขนานไปกับเส้นที่ลากจากหน้าไม้ ไปยังเป้าหมายในการเล็งการจรด และสุดท้ายก็เพื่อหาตำแหน่งของเท้า ตำแหน่งลุกกอล์ฟและตำแหน่งต่างๆของร่างกาย ในขณะตั้งท่าเตรียมตัวเพื่อรองรับการตีที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งการเตรียมตัวนี้จะสนับสนุนการตี

ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดี ต้องมีความประณีต มีลำดับการ เพื่อค้นหาการตั้งท่าเตรียมกับการตีนั้นให้ลงตัวและสัมพันธ์กัน ซึ่งในช่วงเริ่มฝึกหัดนี้ต้องมุ่งฝึกตั้งท่าเตรียมตัวเป็นหลัก เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการตีกอล์ฟ

3.พื้นฐานทางด้านการตี

การฝึกตี ควรเริ่มจากการตีลูกสั้นๆ ก่อนไปหาซ็อตยาวๆ จากที่ตีได้ง่ายๆไปสู่ซ็อตที่ตีได้ยากๆ จากที่ดีได้ถนัดๆ ไปสู่ที่จำเป็นต้องดัด เริ่มจากการตีที่กลไกไม่มาก เปรียบเทียบขยายไปสู่การตีที่มีกลไกเคลื่อนไหวสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

การฝึกตีจากสั้นไปยาว หมายถึง หมายถึงการเริ่มฝึกตีจากซ็อตสั้นๆไปซ็อตยาวๆ เช่น ฝึกการตีด้วยสวิงสั้นๆไปจนเต็มวงสวิง

การตีจากง่ายไปยาก หมายถึง การเริ่มเรียนรู้จากการพัตต์ไปสู่ลูกชิพ จากลุกชิพไปสู่ลูกพิทช์ ขยายไปสู่การตีครึ่งสวิงและเต็มสวิงในที่สุด

ฝึกตีจากที่ถนัดไปสู่ที่ต้องดัด การเริ่มตีจากแบบที่เราถนัด จะทำให้เห็นกอล์ฟเป็นเรื่องง่าย แต่บางเรื่องก็ต้องดัดเพื่อทำให้ผลงานการตีนั้นออกมาดีที่สุด

สำหรับคนที่ต้องการจะฝึกเล่นกอล์ฟนั้น ควรจะมีการเตรียมตัวพื้นฐานในการเล่นกอล์ฟ เพื่อที่จะทำให้เข้าใจการเล่นกอล์ฟได้ง่ายขึ้น

 

You May Also Like

About the Author: admin